Betalingsmodaliteiten en wijze van betaling

1. Na bestelling van de door u bestelde tekst, ontvangt u automatisch een bestelbevestiging in uw mailbox en dit op het door u opgegeven e-mailadres.

2. In deze bestelbevestiging wordt u uitgelegd hoe de betaling in orde te brengen.

3. Betalingen gebeuren via overschrijving:
Zeg het met woorden | IBAN BE63 3770 5679 0608 (ING) | BIC BBRU BE BB
Gelieve steeds je order- of bestelnummer als referentie op te geven.

4. Gezien de gepersonaliseerde aard van mijn diensten, start ik pas met de opdracht van zodra uw betaling op mijn rekening staat.

5. Van zodra het bedrag op mijn rekening staat (gemiddeld duurt dit 3 werkdagen), start ik met schrijven en gaat de bij het product opgegeven leveringstermijn in.

6. Wilt u dat de leveringstermijn onmiddellijk ingaat – zeker in geval van teksten met betrekking tot een overlijden – mail dan na uw betaling een betalingsbewijs naar lynn@zeghetmetwoorden.be

wallet-128