Copyright & Intellectuele Rechten

1. Zeg het met woorden behoudt te allen tijde het copyright en de intellectuele rechten van de aangeleverde teksten.

2. De opdrachtgever wordt eigenaar van de aangeleverde teksten in zoverre deze slechts eenmalig worden gebruikt voor de unieke aangelegenheid waarvoor ze geschreven werden en de persoon of personen waaraan ze gericht zijn.

3. De aangeleverde teksten mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gereproduceerd worden (noch schriftelijk, noch in drukwerk, noch op websites, sociale media, blogs, … ).

4. De aangeleverde teksten mogen nooit doorgegeven worden aan derden tenzij wanneer dit kadert binnen de unieke aangelegenheid waarvoor de teksten bestemd zijn. Het staat de opdrachtgever vanzelfsprekend vrij kopieën of reproducties te maken voor gebruik binnen de eigen familiale kring als herinnering aan de desbetreffende unieke gelegenheid.

5. Onderaan alle aangeleverde teksten (kopieën, reproducties, …) zal door de opdrachtgever steeds de melding ‘Copyright Zeg het met woorden, jouw tekst op maat’ worden gezet in leesbaar formaat, zoals aangeleverd door Zeg het met woorden zelf.

6. Wijzigingen aan teksten zijn enkel toegestaan met betrekkingen tot de types ‘tekst’ en de ‘viering’. Hoewel Zeg het met woorden er steeds naar streeft een evenwichtige opdracht af te leveren, staat het de opdrachtgever vrij de aangeleverde teksten en vieringen aan te passen waar hij zelf wenst. Indien door deze handeling de teksten of vieringen niet langer het beoogde resultaat of gevoel neerzetten, is dit volledig voor rekening van de opdrachtgever.

7. Wijzigingen aan gedichten zijn niet toegestaan. Elke wijziging aan een dergelijke breekbare en kleine teksten zouden het geheel uit evenwicht brengen.

Copy